ZAJĘCIA


ZAJĘCIA ADAPTACYJNE- Podczas tych zajęć dzieci oswajają się z zasadami panującymi w przedszkolu w rodzinnej atmosferze.
Zapoznają się  z wychowawcą, oraz innymi dziećmi.
Uczą się samodzielnej pracy bez rodziców.
Zajęcia trwają 2 - 3 godzin (z przerwą na przekąskę przygotowaną przez rodziców). Dzieci adaptujące się uczestniczą w zabawach ruchowych, plastycznych, słuchają opowiadań.
Dzięki tym zajęciom Dzieci nie mają później kłopotu z adaptacją w nowym środowisku jakim jest przedszkole.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE  Realizuje cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka Mózgu”
     Zabawy fundamentalne
   Zajęcia prowadzone metodą projektu
Bajkoterapia ( poprzez opowiadania przełamujemy strachy, agresję i zachowania aspołeczne)
Zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Mały Archimedes - eksperymenty przyrodnicze z Ciocią Ulką
Zabawa w rytm - korzystamy z tego, co mamy pod ręką - sami tworzymy sobie instrumenty - uczymy sie sylabizowania poprzez rytm
Zajęcia logiczne
Akademia - zajęcia twórczej aktywności (plastyczne i umuzykalniające)
Ja, Ty - My - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.(Socjoterapia i Etyka)
     Gimnastyka ciała i mózgu - zajęcia dla maluchów wprowadzające do kinezjologii
 ZAJĘCIA DODATKOWE
 English with Aunt Lucy -  Język  Angielski
Edukacja Językowa – Logopedia kształcenie umiejętności poprawnej artykulacji, komunikowania się. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  Gimnastyka Profilaktyczna (prawidłowej postawy)
 Rytmika /Szkoła Muzyczna
Spacery
Codzienny pobyt dziecka na podwórku zwiększa odporność na choroby dlatego tak ważne jest aby dzieci codziennie wychodziły na podwórko. Aktywne zabawy ruchowe, gra w piłkę, wspinanie się,  gonitwy  w berka, dają dużo radości i pozytywnej energii na cały dzień. Dlatego też nasze Przedszkolaki codziennie,  przez godzinę bawią się na Placu Zabaw.

Copyright by Anonymousi & Annonygus