Opłaty w roku szkolnym 2016/2017

  • czesne - 670,00zł
  • zajęcia dodatkowe:
zajęciaOpłąta miesięczna
język angielski
 40 zł
 architektura
50 zł
 logopedia
50 zł 
 
 
 
                          wpłaty prosimy kierować na numer konta: mBiznes konto 96 1140 2004 0000 3102 5964 7992 
Copyright by Anonymousi & Annonygus