Przedszkole Sorbonka powstało w 2009 roku,
jako projekt placówki DLA DZIECKA I RODZICA.
Jest to miejsce, w którym dziecko jest w centrum uwagi,
stwarzamy warunki, aby w przedszkolu czuło się jak w domu.

Szczególnie zależy nam na rozwijaniu kreatywnego myślenia
i samodzielności w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
Uczymy dzieci współpracy w grupie, pomocy sobie nawzajem w trudnych sytuacjach
i rozwiązywania konfliktów na zasadzie mediacji.

Wiemy, że zainteresowane dziecko to człowiek zarażony pasją,
dlatego rozwijamy mocne strony dziecka, zwracając uwagę na Jego talenty.
Pokazujemy świat, a nie tylko książki edukacyjne.
Wprowadzamy innowacyjną edukację,
która przygotowuje dziecko do samodzielności w życiu,
umiejętności wykorzystania świadomie swojej indywidualności
na rzecz współpracy w grupie.

Dajemy dziecku podstawy, które przygotują Je do samodzielnego,
aktywnego i świadomego życia w otaczającym świecie.

Chcesz, aby Twoje dziecko było przygotowane do życia w społeczności? Chcesz, aby było samodzielne w każdej sytuacji? Chcesz, aby było empatyczne, pomocne, kulturalne, świadome swoich mocnych stron i potrafiące przedstawić swoje zdanie?
ZAPRASZAMY DO NAS.
NIE JESTEŚMY ZWYKŁYM PRZEDSZKOLEM (UPRZEDZAMY ;) )

Naszym motto w pracy jest myśl Janusza Korczaka:

„Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,
musicie dostrzec, że najwyższa jest radość pokonanej trudności,
osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.
Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania”

Copyright by Anonymousi & Annonygus